Events Calendar

Download as iCal file
XXIX GEOFYSIIKAN PÄIVÄT
From Thursday, 21. March 2019
To Friday, 22. March 2019

XXIX GEOFYSIIKAN PÄIVÄT

21.-22.3.2019, ROVANIEMI

Joka toinen vuosi järjestettävien Geofysiikan Päivien päätarkoitus on välittää tietoa uusista tieteellisistä tutkimustuloksista eri geofysiikan alojen – kiinteän maan, vesikehän, ilmakehän ja lähiavaruuden – tutkijoille ja opiskelijoille. Kokouksen järjestävät Geofysiikan Seura ry:n puolesta Oulun yliopiston avaruusilmaston tutkimusryhmä ja Lapin yliopiston arktinen keskus.

Kokouksen järjestelytoimikunta: Ville Maliniemi (PJ), Lauri Holappa, Toivo Korja, Kalevi Mursula, Sirpa Rasmus ja Toni Veikkolainen.

Tärkeät päivämäärät:

• 31.1.2019 Ilmoittautuminen ja osallistumismaksun maksaminen

• 28.2.2019 Esitelmien tiivistelmien viimeinen jättöpäivä (max. 4 sivua)

Ilmoittautuminen

• Ilmoittautuminen lähettämällä oheinen lomake tai vastaavat tiedot Ville Maliniemelle (sähköposti- ja perinteinen osoite lomakkeella) ja maksamalla osallistumismaksu (maksutiedot lomakkeella) 31.1.2019 mennessä.

• Osallistumismaksu sisältää taukokahvit, lounaat sekä kokousillallisen. Osallistujat huolehtivat majoituksestaan itse. Huomaathan erityiset majoitustarjoukset päivien sivustolla!

Kokousartikkelit

• Kirjoitusohjeet Word- ja LaTeX-pohjana (https://wiki.oulu.fi/display/GFP2019).

• Kokousartikkelit lähetetään määräaikaan (28.2.2019) mennessä Toni Veikkolaiselle [This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.].

Kokouspaikka:

• Arktikum, Pohjoisranta 4, 96200 Rovaniemi

Yhteyshenkilöt:

• Järjestelytoimikunnan puheenjohtaja: Ville Maliniemi, Oulun yliopisto, Avaruusilmaston tutkimusryhmä, PL 3000, FI-90014 OULUN YLIOPISTO; puhelin: 0505371828; sähköposti: [This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.]

• Geofysiikan Seuran sihteeri: Toni Veikkolainen, Helsingin yliopisto, Geotieteiden ja maantieteen osasto, PL 68, FI-00014 HELSINGIN YLIOPISTO; puhelin: 0407645113; sähköposti: [This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.]

Sivusto:

https://wiki.oulu.fi/display/GFP2019/ (lisätietoja ja mm. majoitustarjoukset päivien osallistujille)

*****

XXIX GEOPHYSICS DAYS

21.-22.3.2019, ROVANIEMI

The main aim of this biennial meeting is to pass information about new scientific research topics to the researchers and students of various disciplines of geophysics - solid earth, hydrosphere, atmosphere and near space. The meeting is arranged by the Geophysical Society of Finland on behalf of Research group of space climate at the University of Oulu, and Arctic centre of University of Lapland.

Organizing committee of the meeting: Ville Maliniemi (chair), Lauri Holappa, Toivo Korja, Kalevi Mursula, Sirpa Rasmus and Toni Veikkolainen.

Important deadlines:

• January 31st, 2019: Registration and payment of the registration fee

• February 28th, 2019: Submission of conference articles (max. 4 pages)

Registration

• Registration by submission of the attached form or corresponding information to Ville Maliniemi (email and home/work address in the form) and by payment of the attendance fee (information in the form) by January 31st, 2019.

• Attendance fee includes coffees, lunches and conference dinner. Participants take care of their accommodation by themselves. Please observe accommodation deals at the website of the event!

Conference articles

• Writing instructions in Word and LaTeX template (https://wiki.oulu.fi/display/GFP2019).

• Articles are to be submitted by the deadline (February 28th, 2019) to Toni Veikkolainen [This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.].

Venue:

• Arktikum, Pohjoisranta 4, 96200 Rovaniemi

Contacts:

• Chair of the organizing committee: Ville Maliniemi, University of Oulu, Research group of space climate, P.O. Box 3000, FI-90014 UNIVERSITY OF OULU; phone: 0505371828; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

• Secretary of the Geophysical Society of Finland: Toni Veikkolainen, University of Helsinki, Department of Geosciences and Geography, P.O. Box 68, FI-00014 UNIVERSITY OF HELSINKI; phone: 0407645113; email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website:

https://wiki.oulu.fi/display/GFP2019/ (additional information and accommodation deals for participants)

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.

Ok