Online EC data

Currently Kuivajärvi, Siikaneva I and II, Smear I (Värriö), Smear II tower and tall mast data measured at 23 m and 27 m and Vanajavesi are available.

KuivajärviSiikaneva ISiikaneva IISMEAR I (Värriö)SMEAR II 23.3mSMEAR II 27.0mSMEAR II towerVanajavesi