Skip to content

Henkilöt

Tutkijat

Annalea Lohila (FT), apulaisprofessori. Ilmakehätieteiden keskus (INAR) Helsingin yliopisto

Annalea on ilmakehä-ekosysteemi-vuorovaikutusten ja turvemaiden käytön ilmastovaikutusten asiantuntija. Hän toimii hankkeen koordinaattorina ja johtaa mittausasemien rakentamista sekä ohjaa väitöskirja- ja postdoc työntekijöitä.

Tuukka Petäjä (FT), professori. Ilmakehätieteiden keskus (INAR) Helsingin yliopisto

Tuukka on ilmakehän aerosolien mittaamisen ja pienhiukkasten ilmastovaikutusten asiantuntija ja ACTRIS-Suomen ja SMEAR-mittausverkoston johtaja. Hän vastaa hankkeessa aerosoleihin liittyvistä mittauksista koealoilla sekä data-analyysistä liittyen ilmakehän, aerosolien ja ilmaston välisiin palautemekanismeihin.

Olli-Pekka Siira (FT), tutkijatohtori. Ilmakehätieteiden keskus (INAR) Helsingin yliopisto

Olli-Pekka on luonnon ekosysteemikehityksen asiantuntija. Hän toimii hankesihteerinä.

Kari Minkkinen (FT), dosentti, yliopistonlehtori. Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Kari on tutkinut soiden käytön hiilenkiertovaikutuksia vuodesta 1993 lähtien

Paavo Ojanen (FT), yliopistotutkija. Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Paavo on turvemaiden KHK-kierron ja ilmastovaikutusten asiantuntija.

Harri Vasander (FT), professori. Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto.

Harri on kokenut suoekologian tutkija ja yksi ensimmäisistä soiden ennallistamisen tutkijoista maassamme.

Tuula Aalto (FT), dosentti. Ilmatieteen laitos, Ilmastojärjestelmätutkimus.

Tuula johtaa hiilen kierron tutkimusryhmää ja on johtanut useita tutkimushankkeita ja osallistunut laajasti tutkimusyhteistyöhön. Hän osallistuu mallisimulointien suunnitteluun ja tulosten analysointiin sekä vastaa ilmastovaikutusten kokonaisanalyysin valmistumisesta.

Juha-Pekka Tuovinen (FT), erikoistutkija. Ilmatieteen laitos, Ilmastojärjestelmätutkimus.

Juha-Pekka on kokenut ilmasto- ja KHK-tutkija. Hän vastaa säteilypakotelaskennasta.

Jarmo Mäkelä (FT), tutkijatohtori. Ilmatieteen laitos, Ilmastojärjestelmätutkimus.

Jarmo vastaa mallisimulointien käytännön toteuttamisesta sekä osallistuu julkaisujen tekoon.

Hannu Marttila (FT), apulaisprofessori. Oulun yliopisto, Vesi- energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö

Hannu johtaa pohjoinen hydrologia -ryhmää ja on toiminut aktiivisesti poikkitieteellisissä hankkeissa liittyen soiden hydrologiaan, maankäyttöön sekä vesistövaikutuksiin. Hän koordinoi TP3:a sekä ohjaa väitöskirja- ja postdoc-työntekijöitä.

Anna-Kaisa Ronkanen (FT), yliopistolehtori. Oulun yliopisto, Vesi- energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö

Anna-Kaisa on vesiensuojelun ja turvemaiden asiantuntija ja johtaa Oulun yliopiston osuutta Hydrologia-Life hankkeessa. Hän osallistuu TP3 toteutukseen ja aineiston käsittelyyn.

Lauri Ikkala (FM), väitöskirjatutkija. Oulun yliopisto, Vesi- energia- ja ympäristötekniikan tutkimusyksikkö

Lauri kehittää väitöskirjassaan drone-pohjaista menetelmää arvioimaan soiden ennallistamisen vaikutuksia ja hanke hyödyntää osittain hänen koekohteitaan.

Kari Laasasenaho (FT), erityisasiantuntija, post doc-tutkija. Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Karin erityisosaamista ovat suonpohjien eri jälkikäyttömuodot, paikkatieto sekä kiertotalous. Lisäksi SeAMKissa on tehty alueella oikeudenmukaisen siirtymän sidosryhmätyötä.

Juha Tiainen (MMM), agrologiopetuksen metsätalouden lehtori. Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Juhan erityisosaamista ovat droonikuvaukset, metsänhoito ja puunkorjuu.

Risto Lauhanen (MMT), erityisasiantuntija, dosentti. Seinäjoen ammattikorkeakoulu

Riston osaamisalaa ovat suometsien hoito ja soiden jälkikäyttö.

Ohjausryhmä

Eeva-Stiina Tuittila, professori. Itä-Suomen yliopisto,

Silja Pitkänen-Arte, kestävän kehityksen päällikkö. Metsä Group

Lasse Aro, tutkija. Luonnonvarakeskus

Anne Polso, ryhmäpäällikkö. ELY-keskus

Hannu Salo, toimialapäällikkö. Bioenergia ry

Markku Kulmala, akatemiaprofessori, johtaja. INAR/ACCC Helsingin yliopisto

Satu Rantala, neuvotteleva virkamies. Maa- ja metsätalousministeriö

Marjaana Suorsa, ohjelmapäällikkö, Maa- ja metsätalousministeriö