Skip to content

Työpaketit

Työpaketti 1

Suometsien ja suonpohjien ennallistamisen ilmastovaikutukset

Työpaketti 2

Suonpohjien metsityksen ilmastovaikutukset

Työpaketti 3

Ennallistamisen ja metsittämisen vesistövaikutukset

Työpaketti 4

Turvemaiden käytön kokonaisilmasto- ja vesistövaikutus matkalla kohti hiilineutraaliutta